AKTUALNOŚCI

15 marca 2017, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

IX Zjazd Delegatów

Po wielu przeciwnościach losu, udało się zorganizować IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie. W Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal zebrało się 60 delegatów wybranych w oddziałach regionalnych Stowarzyszenia w Polsce.

Małopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie reprezentowało 6 delegatów: Sławomir Pietrzyk, Bronisława Kufel Włodek, Piotr Wasilewski, Magdalena Skowron Włodek, Ireneusz Michał Hyra i Leszek Marmon. Dodatkowo jako gość Zjazdu został zaproszony Zbigniew Bajka, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Zjazd przebiegał w spokojnej atmosferze, choć nie brakowało emocji na sali, które zdaniem wiekszości delegatów były zbędne i niepotrzebnie przedłużały kwestie organizacyjne. Jak się okazało to nie wybory nowych władz były najbardziej emocjonujące, a zmiany zaproponowane w Statucie zaproponowane przez Komisję Statutową. Nie udało się zmienić Statutu tak jak zostało to zaproponowano i wyrzucono z poprawek dwie istotne sprawy, które zostały tam wpisane przez Komisję, zgodnie z tym co narzuca na Stowarzyszenie nowa zmieniona Ustawa o Stowarzyszeniach. Istnieje duże prawdopodobieństwo. że w połowie roku 2018 będzie musiał być zwołany kolejny Zjazd Delegatów w celu wpisania do Statutu wyrzuconych przez delegatów dwóch punktów. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że trzeba gruntownie przebudować Statut, gdyż obecny nie przystaje do istniejącej otaczającej nas rzeczywistości.

W czasie Zjazdu Delegatów do Prezydium Zjazdu zostały powołane nastepujące osoby: Ryszard Sławiński, Jerzy Krupa i Bronisława Kufel Włodek. Do komisji pracujących podczas Zjazdu powołano jeszcze następujące osoby: Magdalena Skowron Włodek (Komisja Skrutacyjno Wyborcza), Ireneusz Michał Hyra (Komisja Statutowa), Piotr Wasilewski (Komisja Statutowa), Broniosława Kufel Włodek (Komisja Wnioskowa).

W wyniku tajnego głosowania do władz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z Małopolskiego Oddziału wybrano następujące osoby: Ireneusz Michał Hyra - Członek Zarządu Głównego, Bronisława Kufel Włodek - Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz Leszek marmon - Vice przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego. Jednocześnie podczas ukonstytuowania Zarządu Głównego jako Vice Przewodniczący został wybrany Sławomir Pietrzyk.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz środowiska dziennikarzy.

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie

Hawlett Packard