Złote i Zielone Gruszki rozdane

Tradycyjnie upamiętniając wydanie pierwszego numeru Merkuryusza Polskiego, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie rozdał nagrody dziennikarskie

AKTUALNOŚCI

12 maja 2015, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Krzysztof Szpetkowski, Grażyna Potoczek

Złote i Zielone Gruszki za 2014 rozdane

W dniu 12 maja 2015 w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się Uroczystość wręczenia nagród dziennikarskich za rok 2014. Nagrody Zielonej Gruszki i Nagrody Złotej Gruszki otrzymało trzech znakomitych ludzi mediów.

Honorowa Złota Gruszka powędrowała do Jana Pieszczachowicza, w uznaniu za całokształt i wieloletnią pracę dziennikarską i twórczą, za redakcję pism społeczno kulturalnych, upowszechnianie i promocję kultury i sztuki nie tylko w Krakowie ale również w całej Polsce, za stworzenie i redakcję magazynu KRAKÓW aktywnie promującego rzeczywistość, walory, kulturę i sztukę Krakowa w Polsce i za granicą. Należy dodać, że red. Jan Pieszczachowicz stworzył, prowadzi i zarządza od samego początku miesięcznikiem KRAKÓW, który jest rozpoznawalnym znakiem miasta nie tylko w Krakowie. Ceniony jest również jako krytyk literacki i publicysta. Przypomnieć należy, że był współzałożycielem pisma Student, którego redaktorem naczelnym był w latach 1974-1976. Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika literackiego Pismo, wychodzącego w okresie Solidarności w Krakowie. W latach 1976-83 był prezesem krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Był równiez wydawcą i redaktorem licznych artykułów, publikacji i książek

Laur Złotej Gruszki otrzymał redaktor Tadeusz Kwaśniak, dziennikarz Polskiego Radia Kraków, w uznaniu za nienaganny warsztat dziennikarski, walory estetyczne, pomysłowość, profesjonalizm w realizacji swoich materiałów radiowych, oraz ogromną kulturę słowa, za postrzeganie go przez innych jako osobowości radiową nie tylko w Krakowie, ale również w Polsce, za dbanie o popularyzowanie sportu w Małopolsce, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Redaktor Tadeusz Kwaśniak to dziennikarz sportowy od 38 lat, komentator między innymi meczy piłki nożnej i rozgrywek hokejowych, dziesięciokrotny sprawozdawca olimpijski, którego ogromną pasją jest popularyzacja sportu - zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - jako sposobu na zdrowe życie. Wysoko oceniany i chwalony za walory warsztatowe, pomysły, dbający o upowszechnianie sportu w Małopolsce, wzmacnianie jego rangi. Jest osobowością Radia znaną nie tylko w Krakowie ale i w Polsce, cechuje go ogromna kultura słowa i profesjonalizm. Preferowana tematyka - sport dzieci i młodzieży oraz sportowe życie regionu ("Małopolska Mozaika Sportowa"). Ulubiona dyscyplina sportu: piłka ręczna. Dziesięciokrotnie członek radiowej ekipy obsługującej Igrzyska Olimpijskie. Wyznawca zasady, że sport, to sposób na zdrowie.

Zieloną Gruszkę otrzymała natomiast Agnieszka Łoś, redaktor Tygodnika Głos Nowohucki, w uznaniu za nienaganny i solidny warsztat dziennikarski, przy umiejętnym wykorzystaniu całego zaplecza i doświadczenia, za ukazywanie i próbę okiełznania problemów młodych ludzi, a opisując rzeczywistość pokazuje mechanizmy działania współczesnego świata, stając się katalizatorem zmian na lepsze, za współpracę z placówkami oświatowymi w promowaniu i przybliżaniu zawodu dziennikarza i wyłaniania młodych talentów.

W czasie uroczystości zostali również wyróżnieni dziennikarze, którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla miasta Krakowa. Medal Honoris Gratia z rąk Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali: Brandys Teresa, Górszczyk Danuta, Rotter – Stankiewicz Barbara, Satała Marian i Wasilewski Piotr.

We wstępie do Uroczystości moderator (Rafał Jędrzejczyk), powitał znakomitych Gości, wśród nich byli między innymi: Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego), Wojciech Szczepanik (Vice Wojewoda Małopolski), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Stanisław Dziedzic (Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), Janusz Paluch (Dyrektor śródmiejskiego Ośrodka Kultury), Katarzyna Pokorna Ignatowicz (Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego), Adam Korzeniowski (Prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie), ks. Wojciech Misztal (Prorektor Uniwersytetu Papieskiego), ks. Adam Boniecki (Laureat Złotej Gruszki, Redaktor Senior Tygodnika Powszechnego), ks. Jerzy Bryła (Infułat Duszpasterz Środowisk Artystycznych), Wojciech Malinowski (Kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytet Pedagogiczny), Jerzy Skrobot (Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego), Michał Olszewski (Redaktor Naczelny Gazeta Wyborcza, Kraków), Leszek Dziura (Dyrektor Oddziału Kraków Telewizji Polskiej S.A.), Marcin Pulit (Prezes Zarządu Radio Kraków S.A.), Janusz Andrzejowski (Członek Zarządu Polskie Radio Kraków), Piotr Ziętara (Członek Zarządu Krakowskich Wodociagów), Marek Gancarczyk (Rzecznik MPK), Renata Krężel (Rzecznik MPEC), Piotr Odorczuk (Rzecznik MPO), Marcin Kandefer (Krakowski Holding Komunalny), Krzysztof Krukowski (Electric de France, Oddział Polska), Witold Nakielny (Prezes Cukierni i Piekarni Awiteks), Andrzej Maślankiewicz (Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP).

Ponadto Moderator podziękował ze sceny wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o., EDF Polska S. A., Oddział Kraków, Piekarni i Cukierni Awiteks, oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

Uroczystość uświetnił występ studentów Akademii Muzycznej w Krakowie - Karola Sikory (klarnet) i Mariusza Kruczała (akordeon). Karol Sikora to student w klasie klarnetu Profesora Andrzeja Godka. Jest wielokrotnym laureatem konkursów na arenie międzynarodowej w kategoriach solowych i kameralnych, m.in.: GRAND PRIX na VII Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Svirel w Stanjel (Słowenia), I miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie „Giovani Musicisti” w Treviso (Włochy), GRAND PRIX na XI Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków im. „Luigi Zanuccoliego” w Sogliano al Rubicone (Włochy) i inne. Swoje umiejętności kształcił na wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych muzyków, takich jak: Florent Heau, Shirley Brill, Johnatan Cohler, Gabor Varga, Kirill Rybakov, David Krakauer. Jest czynnym muzykiem orkiestrowym, współpracuje między innymi z WYO (Wonderful Youth Orchestra), EWfCM (European Workshop for Contemporary Music), OAB (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej). W 2014 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Mariusz Kruczała to student w klasie akordeonu Profesora Janusza Patera. Do jego licznych zainteresowań należy m.in. realizacja dźwięku, ukończył Studium Realizacji Dźwięku w Katowicach. Nagrodzony na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: I miejsce i GRAND PRIX na International Music Competition Svirel w Słowenii, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Jaworze, II miejsce na International Competition Svirel w Słowenii. Z racji swojej pasji do kameralistyki, współtworzy także inne zespoły grające muzykę bałkańską, klezmerską, a nawet śródziemnomorską.

Po gali wręczenia Nagród zebrani goście przeszli do Sali Bufetowej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i dalsze przyjmowanie gratulacji i życzeń przez laureatów.

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie