AKTUALNOŚCI

17 sierpnia 2016, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Nadzwyczajne walne zebranie

Zarząd Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie, zaprasza na nadzwyczajne zebranie wyborcze, które zgodnie z wymogami statutu zwołane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w związku z nieukonstytuowaniem się Komisji Rewizjnej, konieczne jest ponowne przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie.

Walne zebranie odbędzie się
12 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia, Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką (Sala Gotycka), przy ul. Szczepańskiej 1, o godzinie 17:45 (w pierwszym terminie), o godzinie 18:00 (w drugim terminie). Informujemy również, iż udział w zebraniu z ważnym prawem głosu w wyborach nowego Zarządu jest możliwy tylko wtedy, gdy jest uregulowany stan składek do końca kwietnia 2016 roku. Informujemy, że od godziny 15:00 przed spotkaniem sprawozdawczo wyborczym będzie możliwość uregulowania zaległości u Pani Anny Ptak w siedzibie Stowarzyszenia.

Zainteresowani członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, mogą zapoznać się ze sprawozdaniem i bilansem Oddziału Małopolskiego w każdy wtorek, w godzinach 10:00 – 14:00, w czasie dyżuru pełnionego przez Panią Annę Ptak, w klubie Dziennikarzy Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1

Porządek zebrania:
 1. Wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, członka prezydium, sekretarza (protokolanta))
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowo Skrutacyjnej
 4. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 - 2020
 5. Wybór w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 6. Ogłoszenie wyników wyborów na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 7. Poddanie pod głosowanie wniosku o wybór 9 osobowego Zarządu
 8. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 - 2020
 9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 10. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 11. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 - 2020
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 13. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 14. Zgłaszanie kandydatur na członków Terenowego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 - 2020
 15. Wybór Terenowego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 16. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Terenowego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016 – 2020
 17. Zakończenie zebrania


NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie