Złote i Zielone Gruszki rozdane

Tradycyjnie co roku, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie rozdał nagrody dziennikarskie

AKTUALNOŚCI

10 maja 2016, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Magdalena Skowron

Złote i Zielone Gruszki za 2015 rozdane

W dniu 10 maja 2016 w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką, Siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się Uroczystość wręczenia nagród dziennikarskich za rok 2015. Nagrody Zielonej Gruszki i Nagrody Złotej Gruszki otrzymało trzech znakomitych ludzi mediów.

Honorowa Złota Gruszka powędrowała do Mieczysława Czumy, w uznaniu za wieloletnią pracę dziennikarską i twórczą, za redakcję pism społeczno kulturalnych, w tym niezapomnianym tygodniku Przekrój, za aktywne upowszechnianie, kreowanie i promocję walorów kultury, sztuki i krakowskiej rzeczywistości nie tylko w Krakowie ale również w Polsce i za granicą.

Laur Złotej Gruszki otrzymał Jan Zych, znany i ceniony krakowski fotograf i reporter, w uznaniu za przekazywanie i zapisywanie historii Krakowa i Małopolski w fotografii. Za celne i dynamiczne obrazy ukazujące życie miasta, mieszkańców i jego władz, oraz artystyczne utrwalanie przyrody i otaczającej nas natury.

Zieloną Gruszkę otrzymał natomiast Mateusz Kudła, redaktor telewizji TVN24, w uznaniu za nienaganny i solidny warsztat dziennikarski, przy umiejętnym wykorzystaniu całego zaplecza i doświadczenia, za ukazywanie i próbę okiełznania problemów ludzi, a opisując rzeczywistość pokazuje mechanizmy działania współczesnego świata, stając się urędownikiem zmian na lepsze.

W czasie uroczystości zostali również wyróżnieni dziennikarze, którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla miasta Krakowa i społeczeństwa. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 4 maja 2016 roku odznaczeni Krzyzem Zasługi za działalność społeczną zostali: red. Irena Krzywonos Wawrynkiewicz, red. Bronisława Kufel Włodek, red. Michał Kaszowski, red. Krzysztof Szpetkowski, red. Piotr Wasilewski, red. Ireneusz Michał Hyra, red. Leszek Marmon, red. Krzysztof Nil Ryba.

We wstępie do Uroczystości moderator (Rafał Jędrzejczyk), powitał znakomitych Gości, wśród nich byli między innymi: Kazimierz Barczyk (Sejmik Województwa Małopolskiego), Piotr Ćwik (Vice Wojewoda Małopolski), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Stanisław Dziedzic (Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), Janusz Paluch (Dyrektor śródmiejskiego Ośrodka Kultury), ks. Adam Boniecki (Laureat Złotej Gruszki, Redaktor Senior Tygodnika Powszechnego), ks. Jerzy Bryła (Infułat Duszpasterz Środowisk Artystycznych), Przemysław Bolechowski (Prezes Zarządu Radio Kraków S.A.), przedstawiciele krakówkich szkół wyższych, przedstawiciele partnerów – MPK S.A. w Krakowie, Krakowskich Wodociągi, Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Krakowski Holding Komunalny S.A., Electric de France, Oddział Polska, przedsyawiciele mediów – prasy, radia i telewizji.

Ponadto Moderator podziękował ze sceny wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o., EDF Polska S. A., Oddział Kraków, Karolinie Maj (za tort).

Po gali wręczenia Nagród zebrani goście przeszli do Sali Bufetowej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i dalsze przyjmowanie gratulacji i życzeń przez laureatów.NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie