AKTUALNOŚCI

27 września 2021, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

I po wyborach...

W dniu 27 września 2021 roku w sali Baltazara Fontany Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką odbyło si Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu oraz Zarządowi. Komisja Rewizyjna i Terenowy Sąd Koleżeński nie wnosiły zastrzeżeń do działania władz Stowarzyszenia ani też nie prowadziły żadnych postępowań w związku z naruszeniamiu zasad prawa czy etyki zawodowej. Walne Zebranie członków zdecydowało o rozszerzenie Zarządu do 9 osób. Nowy Zarząd wybrany w tajnych bezpośrednich wyborach kształtuje się następująco:
 • Sławomir Pietrzyk (Przewodniczący Zarządu)
 • Bronisława Kufel Włodek (I Vice Przewodniczący Zarządu)
 • Elżbieta Jachymczak (II Vice Przewodniczacy Zarządu)
 • Leszek Marmon (Skarbnik Zarządu)
 • Ireneusz Michał Hyra (Sekretarz Zarządu)
 • Eliza Voss
 • Justyna Kozubska Malec
 • Magdalena Skowron Włodek
 • Piotr Wasilewski
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Anna Maria Tylek
 • Irena Krzywonos Wawrykiewicz
 • Krzysztof Nil Ryba
Terenowy Sąd Koleżeński
 • Krzysztof Szpetkowski (Przewodniczący)
 • Łukasz Przegon (Vice Przewodniczący)
 • Paweł Świrek (Sekretarz
 • Jacek Łukaszewski (Rzecznik Dyscyplinarny))
Dodatkowo zostali wybrani przedstawiciele Oddziału Stowarzyszenia na Zjazd Delegatów do Warszawy w dniu 8 listopada 2021 roku:
 • Sławomir Pietrzyk
 • Bronisława Kufel Włodek
 • Leszek Marmon
 • Ireneusz Michał Hyra
 • Magdalena Skowron Włodek
 • Piotr Wasilewski
Komisja Wyborcza (mandatowo skrutacyjna) w składzie:
 • Anna Szczepanowska (Przewodnicząca)
 • Marcin Pietrzyk
 • Karolina Rumler
potwierdza ważność Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i oświadcza, że Walne Zebranie Członków dokonało zmian w strukturach waładz Oddziału Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

NASI PARTNERZY

Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie