AKTUALNOŚCI

20 września 2021, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Jan Zych, Ireneusz Michał Hyra

Gruszki rozdane

W dniu 20 września 2021 roku w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką, Siedzibie Małopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, odbyła się Gala wręczenia nagród dziennikarskich za rok 2020. Nagrody Zielonej Gruszki i Nagrody Złotej Gruszki otrzymało trzech znakomitych ludzi mediów.
Honorowa Złota Gruszka powędrowała do Witolda Ślusarskiego, w uznaniu za całokształt pracy na rzecz środowiska dziennikarskiego i twórczy wkład w jego rozwój oraz za wieloletnią pracę wniesioną w rozwój nowych pokoleń dziennikarzy nie tylko radiowych, oraz za trwały ślad pozostawiony w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia.. Laudację wygłosił Tadeusz Kwaśniak, redaktor Polskiego Radia Kraków, przyjaciel laureata.
Laur Złotej Gruszki otrzymał Szymon Jadczak, redaktor portalu internetowego Wirtualna Polska, w uznaniu za cierpliwość i dokładność w dziennikarstwie śledczym i niestrudzone tropienie nieprawości w życiu społecznym i gospodarczym współczesnej Polski, za sumienną i rzetelną pracę przy publikacjach, mających na celu ukazanie prawdy zgodnie ze stanem faktycznym i obiektywną rzeczywistością. Laudacje wygłosił vice redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta.
Zieloną Gruszkę otrzymał natomiast Michał Rodak, redaktor Radia RMF FM, w uznaniu za sumienną i rzetelną pracę przy publikacjach, mających na celu pokazanie pasji i piękna gór, popularyzowanie i promowanie turystyki i sportu wysokogórskiego, oraz za rzetelność i dokładność w doborze informacji, które towarzyszą nam na falach radiowych w życiu codziennym regionu, kraju i świata. Laudacje wygłosił dyrektor Radia RMF FM, red. Tadeusz Sołtys.
Na ręce laureatów Nagród Złotej i Zielonej Gruszki zostały przekazane również listy gratulacyjne od Przewodniczącego rady Miasta Krakowa, oraz od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
W czasie uroczystości zostali również wyróżnione osoby, które w sposób szczególny zasłużyli się dla środowiska dziennikarzy, miasta Krakowa i społeczeństwa. Decyzją Prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego medal Honoris Gratia został przyznany dla red. Ireny Kaczmarczyk, red. Magdaleny Skowron Włodek. Ponadto listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali red. Mateusz Drożdż i red. Krzysztof Nil Ryba.
We wstępie do wydarzenia, prowadzący uroczystość Rafał Jędrzejczyk powit6ał Gości zgromadzonych w Sali Baltazara Fontany i wszystkich, którzy oglądali wydarzenie on-line w internecie.
Ponadto prowadzący podziękował ze sceny wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Wodociągom Miasta Krakowa S.A., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania sp. z o. o., Bibliotece Kraków. Wspomniał również, że cały zapis imprezy będzie dostępny w Internecie na portalu Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych (Facebook i YouTube).
Po gali wręczenia Nagród zebrani goście przeszli do Sali Restauracyjnej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i dalsze przyjmowanie gratulacji i życzeń przez laureatów.Informacje również w mediach społecznościowych YouTube oraz Facebook

NASI PARTNERZY

Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie