AKTUALNOŚCI

10 sierpnia 2021, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

Zarząd Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które zgodnie z wymogami statutu zwołane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia.

Walne zebranie odbędzie się
27 września 2021 roku, w siedzibie Stowarzyszenia, Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką (Sala Baltazara Fontany), przy ul. Szczepańskiej 1, o godzinie 17:00 (w pierwszym terminie), o godzinie 17:15 (w drugim terminie). Informujemy również, iż udział w zebraniu z ważnym prawem głosu w wyborach nowego Zarządu jest możliwy tylko wtedy, gdy jest uregulowany stan składek do końca sierpnia 2021 roku. Informujemy, że od godziny 15:00 przed spotkaniem sprawozdawczo wyborczym będzie możliwość uregulowania zaległości u Pani Anny Ptak w siedzibie Stowarzyszenia (Sala Gotycka).

Zainteresowani członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, mogą zapoznać się ze sprawozdaniem i bilansem Oddziału Małopolskiego w klubie Dziennikarzy Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1

Porządek zebrania:
 1. Wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza (protokolanta))
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór 3 osobowej Komisji Wyborczej (mandatowo skrutacyjnej)
 4. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2016-2021
 5. Sprawozdanie finansowe za kadencję 2016-2021
 6. Dyskusja na temat sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
 7. Poddanie pod głosowanie sprawozdania Zarządu
 8. Poddanie pod głosowanie sprawozdania finansowego
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Poddanie pod głosowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawozdanie z działalności Terenowego Sądu Koleżeńskiego
 12. Poddanie pod głosowanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 13. Poddanie pod głosowanie absolutorium dla ustępującego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Poddanie pod głosowanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Małopolskiego na kadencję 2021 - 2025
 16. Poddanie pod głosowanie wniosku o wybór 9 osobowego Zarządu
 17. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Małopolskiego na kadencję 2021 - 2021
 18. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Małopolskiego na kadencję 2021 - 2025
 19. Wybór Terenowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Małopolskiego na kadencję 2021 - 2025
 20. Wybór Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (8 listopada 2021, Warszawa)
 21. Wnioski
 22. Zakończenie zebrania


Informacje również w mediach społecznościowych Facebook

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie