AKTUALNOŚCI

5 sierpnia 2021, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: archiwum

Co pozostało z idei dziennikarskich i politycznych Andrzeja Urbańczyka?Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na debatę w dniu 31 sierpnia 2021, o godzinie 18:00 w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką, w sali Baltazara Fontany. Debatę poprowadzi red. Sławomir Pietrzyk.

W 20 rocznicę tragicznej śmierci red. Andrzeja Urbańczyka Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka postanowiły zorganizować wieczorną debatę na temat: Co pozostało po ideach, jakie przyświecały dziennikarzom i politykom ponad 20 lat temu. W świetle obecnej sytuacji mediów w Polsce i planów polityków na zmiany legislacyjne, które umożliwiałyby wpływać na zwartość publikacji medialnych. Przypomnijmy, red. Urbańczyk należał do grupy założycieli czasopisma Student, był kierownikiem działu krajowego. Później rozpoczął współpracę z Polskim Radiem w Krakowie. Był reporterem, publicystą i kierownikiem działu Echa Krakowa. Był dziennikarzem krakowskiego ośrodka Telewizji Polskiej, gdzie był publicystą, kierownikiem redakcji publicystyki, autorem filmów dokumentalnych, a w końcu redaktorem naczelnym ośrodka Telewizji Polskiej w Krakowie, odwołano go z tej funkcji w 1983. Pracował również w miesięczniku Zdanie, najpierw jako zastępca redaktora naczelnego, a potem jako redaktor naczelny. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Krakowskiej, a później Trybuny. Publikował także w Życiu Literackim, Przekroju, Zeszytach Prasoznawczych. Jako polityk sprawował mandat poselski na Sejm II i III kadencji. Pracował w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, której był wiceprzewodniczącym. Wchodził w skład delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1983 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Był pomysłodawcą Krakowskiej Nocy Poetów w 1972. Związany z grupą inicjatorów odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego. Współorganizator działalności Klubu Twórców i Działaczy Kultury Kuźnica. Wszedł w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Informacje również w mediach społecznościowych FacebookNASI PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wodociagi Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie