AKTUALNOŚCI

15 kwietnia 2021, tekst: Andrzej Maślankiewicz, foto: fb

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Trybunał Konstytucyjny przyjmując do rozpatrzenia wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, uznał, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15 lipca 1987 roku jest niezgodna z Konstytucją. W związku z tym absurdalnym wnioskiem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wykonywanie obowiązków przez prof. dr hab. Adama Bodnara po zakończeniu kadencji jest nieuprawomocnione. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu orzeczeniu.

Przez 33 lata ta ustawa nie była przeszkodą, by poprzedni Rzecznicy, po zakończeniu swojej kadencji, wykonywali obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Protestujemy, przeciwko politycznemu zamachowi na instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie będzie możliwości ochrony praw obywatelskich zagwarantowanych Artykułem 5 Konstytucji – jeśli nie zagwarantuje się nieprzerwanej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozbawianie obywateli niezależnego Rzecznika jest czynem karygodnym.

Trybunał Konstytucyjny tym politycznym wyrokiem zignorował Polską Konstytucję, przepisy prawa i standardy międzynarodowe, a także ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nie po raz pierwszy Trybunał udowodnił, że orzeka na partyjne zamówienie. W państwie prawa o zgodności ustawy z Konstytucją nie może decydować rządząca partia.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że ogłoszone orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jest przyzwoleniem na zawłaszczenie przez partię rządzącą ostatniego bastionu praworządności, jakim jest niezależny, niezawisły Rzecznik Praw Obywatelskich. Wyrażamy sprzeciw wobec takiemu orzeczeniu.

Prof. dr hab. Adam Bodnar w czasie ponad pięcioletniej kadencji zasłużył na najwyższą ocenę. Za standardy, za konsekwencję, bezstronność i niezależność. Za pomoc pokrzywdzonym przez władze, policję czy urzędy zaskarbił sobie wdzięczność wielu tysięcy obywateli. Obecna władza, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie docenili dorobku prof. dr hab. Adama Bodnara.Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

NASI PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wodociagi Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie