AKTUALNOŚCI

11 stycznia 2021, tekst: Janusz M. Paluch / Miesięcznik Kraków, foto: Jan Zych

Żegnamy Bogusławę Pałczyńską

W ostatni dzień 2020 roku zmarła w Krakowie red. Bogusława Pałczyńska, znana krakowska dziennikarka związana ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy. Urodziła się w 1937 roku we Lwowie. Po II wojnie światowej podzieliła los tysięcy Polaków ekspatriowanych z Kresów. Osiadła z matką – ojciec zginął podczas wojny – w Nawojowej Górze, potem zamieszkały w Krakowie. Uczyła się w Liceum PP. Prezentek, a na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła polonistykę. Wspominając ten okres zawsze podkreślała, że studiowała pod kierunkiem wybitnych polonistów – prof. Kazimierza Wyki i prof. Stanisława Pigonia. Na fali przemian społeczno-politycznych, po październiku 1956 roku, aktywnie włączyła się w życie kulturalne studentów krakowskich. Związała się z założonym przez Waldemara Krygiera Teatrem 38. Występowała – wtedy pod panieńskim nazwiskiem Bogusława Hanisz – w spektaklu Wszyscy przeciw wszystkim, którego premiera odbyła się 31 stycznia 1957 roku. Po latach – w roku 1989 – na łamach Echa Krakowa aktywnie broniła Teatr 38, kierowany wówczas przez Piotra Szczerskiego, przed eksmisją z macierzystej siedziby w kamienicy Pod Jaszczurami, o czym wspominają książce Teatr 38 Stanisław Dziedzic i Tadeusz Skoczek.

Mieczysław Czuma wspomina, że była towarzysko związana z Międzyuczelnianym Klubem Literackim Żaczek, z którym spotykali się Beata Szymańska, Leszek Moczulski, Wincenty Faber, Mieczysław Czuma. Po studiach pracowała najpierw w Głosie Młodzieży Wiejskiej, który wspominała jako wielką szkołę dziennikarską. W końcu trafiła do krakowskiej popołudniówki Echo Krakowa, na łamach którego była autorką, bardzo popularnego wśród czytelników gazety, cyklu Rozmowy przy herbacie oraz tekstów prezentujących sylwetki ludzi wrośniętych w pejzaż Krakowa. W Echu Krakowa pracowała – przez ostatni okres jako zastępca redaktora naczelnego – do likwidacji pisma. Ostatni numer ukazał się 9 maja 1997 roku. Przez lata związana była ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pracowników Radia i Telewizji jako prezes i członek zarządu. Podjęła też pracę edukacyjną, ucząc dziennikarstwa studentów na Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) i Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a także w jednej z pierwszych prywatnych szkół dla sekretarek, założonej w 1991 roku przez dr Małgorzatę Jantos.

Uczestniczyła też w życiu kulturalnym Krakowa, opracowując książki literackie, prowadząc spotkania, a nawet uczestnicząc na scenie w teatralnych spektaklach. 4 marca 2003 roku, w czasie Imienin Kazimierza – święta krakowskiej dzielnicy – zagrała tytułową rolę w sztuce Andrzeja Bogunii Paczyńskiego Na tropie Heleny Rubinstein. Zapamiętamy ją jako miłą osobę o przykładnych manierach, jak powiedział Mieczysław Czuma: Może ostatnią damę, ciepłą, o niezwykłym poczuciu humoru….

Bogusława Pałczyńska spoczęła na Cmentarzu Rakowickim.NASI PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wodociagi Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie