AKTUALNOŚCI

19 października 2020, tekst: Zbiegniew Bajka, foto: Ireneusz Michał Hyra

Gruszki rozdane

Z powodu pandemii przesunięte zostały – w 2020 roku – zarówno 0brady Kapituły Złotej i Zielonej Gruszki, jak też samo wręczenie nagród, które – z zachowaniem wszystkich środków ostrożności – miało miejsce, tradycyjnie już, w Sali Baltazara Fontany krakowskiego Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, w dniu 19 października 2020 roku.


A oto Laureaci...

Honorową Złotą Gruszkę otrzymał Edward Chudziński, Złotą Gruszkę – Grzegorz Kozakiewicz, Zieloną Gruszkę – Janusz Schwertner. Warto podkreślić, że każda z nagrodzonych osób uzyskała w tajnym glosowaniu Kapituły bardzo wyraźną liczbę głosów. Przypomnieć należy, że mimo, że Gruszki są doroczną nagrodą małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, to wyraźną większość składu Kapituły stanowią dotychczasowi laureaci tej nagrody, a liczba ich w każdym roku się zwiększa. Coroczne glosowanie poprzedzone jest prezentacją kandydatów (których zgłaszają firmy medialne, pojedynczy dziennikarze, członkowie Stowarzyszenia i członkowie Kapituły Nagrody Złotej Gruszki), dyskusją nad kandydaturami i w końcu – laureaci wybierani są w tajnym głosowaniu.

Edward Chudziński - dziennikarz, wykładowca akademicki, regionalista

Rok urodzenia: 1940. Z pełnym przekonaniem, że osoba, o której piszemy poniżej, jak najbardziej zasługuje na nagrodę Honorowej Złotej Gruszki, polecamy – do rozpatrzenia Jury Nagrody – kandydaturę pana doktora Edwarda Chudzińskiego. To przekonanie wzmacnia także nasze wieloletnie przeświadczenie, że ta doroczna nagroda dziennikarska nie tylko dodaje splendoru nagrodzonemu, ale także osoba nagrodzonego wzmacnia pozycję tej nagrody w środowisku naszego regionu i miasta. Edward Chudziński jest żywą historią naszego środowiska. Już w 1965 roku, tuż po studiach, zostaje naczelnym redaktorem Kuriera Akademickiego, po Macieju Szumowskim. Funkcję tę pełni ponad rok, następnie jest w grupie założycieli kultowego Studenta, w którym kieruje najważniejszym działem – kultury, a w latach 1971 - 1973 pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Kiedy w 1981 roku powstaje najbardziej znane pismo lewicowe w Polsce – Zdanie, zostaje członkiem kolegium redakcyjnego odpowiedzialnym za dział kultury (do roku 1990). Po wznowieniu pisma w 1994 roku jest w nim zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 2000 - 2020 redaktorem naczelnym. W piśmie tym zasłynął jako współautor słynnych rozmów z czołowymi osobistościami życia społeczno - politycznego i kulturalnego w Polsce, między innymi z prezydentem Jackiem Majchrowskim i biskupem Tadeuszem Pieronkiem (na kilka miesięcy przed śmiercią biskupa). Jako badacz dziejów regionalizmu opracował – na prośbę ks. Władysława Pilarczyka – projekt Rocznika Małopolska. Regiony - regionalizmy – małe ojczyzny, którego był redaktorem naczelnym w latach 2001 - 2010. Był także współzałożycielem i członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika Kraków (przez 14 lat, do lutego 2018 roku). Jego wiedza o mediach owocowała między innymi powołaniem go do Rady Nadzorczej Radia Kraków (dwukrotnie) oraz do Rady Programowej TV Polonia i Radia Kraków. Edward Chudziński jest również znany jako wykładowca dziennikarstwa oraz inicjator kilku ważnych publikacji medioznawczych. Przez 33 lata kierował zorganizowanym przez siebie od podstaw Studium Dziennikarskim UP (1981 - 2014), które ukończyło ponad 1000 absolwentów. Zainicjował i współredaguje do dziś znakomitą serię publikacji książkowych pod nazwą Dziennikarstwo i świat mediów, które ukazują się w wydawnictwie Universitas. Jest także redaktorem i współautorem niezwykle ważnej książki Słownik wiedzy o mediach (PWN). Był też członkiem Kolegium Redakcyjnego serii Edukacja medialna, wydawanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warto przy okazji zauważyć, że kompendium Dziennikarstwo i świat mediów, które dało początek całej serii o tej nazwie w Wydawnictwie Universitas, jest dzisiaj jednym z najbardziej poszukiwanych opracowań z zakresu historii i teorii mediów na świecie i w Polsce. Nie zapominamy też o kilkudziesięciu artykułach pióra Edwarda Chudzińskiego, jakie ukazały się w branżowej prasie naukowej. Jako publicysta i felietonista opublikował w pismach, które redagował bądź z nimi współpracował, setki artykułów, felietonów oraz wywiadów. Na koniec warto dodać, że Edward Chudziński był w latach 1970 - 1993 kierownikiem literackim znanego krakowskiego Teatru STU, w którym współtworzył jako scenarzysta kilka głośnych spektakli (między innymi Spadanie i Sennik polski) oraz przygotował do druku wydawnictwa książkowe na jego temat.

Publikacje książkowe (wybór)
 • Dziennikarstwo i świat mediów (wyd. 4:2008) – redaktor (wraz z Z. Bauerem) , współautor
 • Słownik wiedzy o mediach (wyd.2: 2009) – redaktor, współautor
 • Słownik terminologii medialnej (2006) – członek zespołu redakcyjnego, autor haseł
 • Trzech na jednego. Zdanie rozmawia z… (t. I, 1986; t. II, 1990) – redaktor, uczestnik
 • W kręgu kultury i literatury chłopskiej. Z dziejów chłopskiej prasy literackiej w dwudziestoleciu międzywojennym (1985) – autor [Nagroda II stopnia Funduszu Literatury]
 • Regionalizm – kultura – media. Studia i szkice (2008) – autor
 • Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje (2011) – projektodawca, redaktor, współautor [Krakowska Książka Miesiąca]
 • Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje (wyd. 2: 2013) – autor
 • STU. Teatr Krzysztofa Jasińskiego (2016) – redaktor, współautor [Krakowska Książka Miesiąca
 • Trzech na jednego. Zdanie rozmawia z…(t. 3), redaktor, uczestnik [w przygotowaniu do druku]
Ważniejsze nagrody
 • I Nagroda za Publicystykę Kulturalną (IV Festiwal Kultury Studentów, Kraków 1969)
 • Nagroda I stopnia im. Wincentego Rzymowskiego za Trzech na jednego. Zdanie rozmawia z… (Czytelnik, Warszawa 1986)
 • Złoty Laur Fundacji Kultury Polskiej za Mistrzostwo w Sztuce krzewienia wiedzy o kulturze, kreowania i redagowania czasopism kulturalnych oraz za znaczący udział w dokonaniach artystycznych Teatru STU

Grzegorz Kozakiewicz

Rok urodzenia: 1954. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku Filologia Polska, Napisał pracę magisterską pod tytułem: Analiza semantyczna komentarza do meczu piłki nożnej w TV. Stosunki semantyczne słowo – obraz. Grzegorz Kozakiewicz, to w Krakowie fotograf – instytucja, właściwie należałoby powiedzieć dziennikarz fotografujący i dokumentujący codzienne wydarzenia, opisujący ludzi i sprawy. Obecnie porządkuje swoje archiwum fotograficzne liczące setki tysięcy zdjęć. Byłoby dobrze, aby po zakończeniu przez Niego kariery zawodowej zbiory te zostały zgromadzone i zachowane, także w formie zdigitalizowanej. Przez całe prawie życie zawodowe – wolny strzelec, towarzyszy od lat wszystkim istotnym wydarzeniom i sprawo Krakowa i Małopolski. W swoim dorobku zawodowym była redaktorem, fotoreporterem, dziennikarzem między innymi w: dwutygodniku Budowlanych Echo Budowy, Dziale wydawniczym Pałacu pod Baranami, Krakowskim Wydawnictwie Prasowym RSW Prasa, NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Małopolska Tygodnik Małopolska, Czas Krakowski, praca dla agencji fotograficznych, prasy, wydawnictw książkowych i innych klientów.

Janusz Schwertner – dziennikarz portalu Onet.p

Rok urodzenia: 1992. Współpracował z Tygodnikiem Powszechnym oraz magazynami Playboy i Esquire. Zaczynał w miesięczniku studenckim ?dlaczego, publikował między innymi w Przeglądzie Sportowym, Bloomberg Businessweek Polska, Wprost, Rzeczpospolitej i w portalu Polska ma Sens. Był twórcą Magazynu Krakowskiego. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Dziennikarzy Małopolskich, zwycięzca Grand Prix tego konkursu za tekst Onet ujawnia: jak Mateusz Kijowski wystawiał faktury KOD-owi. Nominowany w kategorii Dziennikarz digitalowy 2017 w konkursie People Awards Axel Spriger. W latach: 2006 - 2010 był dziennikarzem miesięcznika studenckiego ?dlaczego, 2011 - 2013 krakowskim korespondentem Przeglądu Sportowego, od 2013 roku dziennikarzem i redaktorem prowadzącym serwisu Wiadomości Onet.pl. Janusz Schwertner jest autorem licznych publikacji i reportaży o charakterze polityczno społecznym. W 2017 roku ujawnił aferę finansową w Komitecie Obrony Demokracji, opisał skandaliczne zachowanie organów ścigania wymierzone w lekarzy oskarżanych o przyczynienie się do śmierci ojca ministra Zbigniewa Ziobry, opisał nieprawidłowości, do których doszło przy badaniu śmierci Jolanty Brzeskiej oraz przybliżył historię Agnieszki Pysz - pozostawionej bez pomocy, umierającej na oczach kilkudziesięciu osób więźniarki Aresztu Śledczego na warszawskim Grochówie. Pomysłodawca projektu Smoleńsk. 96 wspomnień. Zdobywca Grand Press 2018 w kategorii News za materiał: Afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego, napisany wspólnie z Mateuszem Baczyńskim, Kamilem Dziubkiem, Andrzejem Gajcym i Andrzejem Stankiewiczem - autorzy dotarli do akt śledztwa w sprawie afery taśmowej i ujawnili między innymi, że kelnerzy zeznali, iż na jednej z nagranych taśm przyszły premier miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Nominowany do Grand Press 2018 w kategorii Dziennikarstwo śledcze za: tekst Tutaj nie jestem księdzem. Jak się pracuje w Szlachetnej Paczce. Laureat Nagrody im. Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby (w 2018 roku) wraz z Andrzejem Gajcym za publikację w portalu onet.pl pt. Onet ujawnia: jak Mateusz Kijowski wystawiał faktury KOD-owi). Zdobywca Grand Prix Nagrody Dziennikarzy Małopolski (w kategorii News oraz Grand Prix, za tekst Tutaj nie jestem księdzem. Jak się pracuje w Szlachetnej Paczce). Trzykrotny zwycięzca w konkursie People Awards Ringier Axel Springer Polska. Finalista Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej (2019 rok). Nominowany do Mediatorów 2018 za tekst o mobbingu w Szlachetnej Paczce. Od sierpnia 2020 roku gościnny prowadzący Onet Rano. Janusz Schwertner jest drugim dziennikarzem Onetu, który uzyskał Nagrodę Zielonej Gruszki. Członkowie Kapituły uważają, że biorąc pod uwagę aktywność i poziom pracy dziennikarskiej red. Schwertnera, istnieje duża szansa, że wkrótce otrzyma nagrodę w głównej kategorii – Złotej Gruszki.

NASI PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wodociagi Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie