AKTUALNOŚCI

20 stycznia 2020, tekst: Zbiegniew Bajka, foto: Ireneusz Michał Hyra

Bajka o...

Bajka o... poczuciu humoru Polaków

Kolejne spotkanie z cyklu Bajka o... miało miejsce 20 stycznia 2020 roku, tradycyjnie w Sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką. Uczestnicy spotkania (sala jak zawsze wypełniona do ostatniego miejsca) żywo reagowała na wystąpienia uczestników dyskusji (profesora Jerzego Bralczyka, dr hab. Jacka Wasilewskiego i red. Tomasza Olbratowskiego) prowadzonej przez gospodarza cyklu prof. Zbigniewa Bajkę. Była mowa o tym, kto ceni ludzi o poczuciu humoru (cenią panie u mężczyzn), o związkach osób z poczuciem humoru z inteligencją (dowcipni są inteligentni), wreszcie o poczuciu humoru Polaków, które się dosyć ostatnio upolityczniło. Interlokutorzy wskazali też na powstające nowe formy przekazywania dowcipów i żartów (poza słownymi: rysunkowe, filmiki, stand-upy, memy, rousty, itp.) różnicujące odbiór żartów i dowcipów przez Polaków w zależności od wykształcenia i – zwłaszcza – wieku. Wśród dyskutantów błyszczał – jakże byłoby inaczej – profesor Jerzy Bralczyk, którego błyskotliwe bon-moty wzbudzały żywą radość słuchaczy. Ponad dwugodzinne spotkanie, okraszone na koniec piosenką w wykonaniu Piotra Kuby Kubowicza z krakowskiej Piwnicy pod Baranami, zakończyło się dobrym poczęstunkiem i lampką wina. Sponsorami spotkania były dwie miejskie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o., oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie - za wsparcie finansowe inicjatywy w imieniu wszystkich zebranych dziękujemy.NASI PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wodociagi Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie