AKTUALNOŚCI

10 maja 2018, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Leszek Marmon

Gruszki za 2017 rozdane


10 maja 2018 w przepięknej sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką wręczono po raz kolejny nagrody dla najwybitniejszych dziennikarzy w środowisku Małopolski.


Honorowa Złota Gruszka powędrowała do Ryszarda Niemca, w uznaniu za wierność podstawowym zasadom dziennikarskiej profesji, potwierdzoną milionami słów zawartych w jego reportażach i felietonach w ciągu ponad półwiecza jego pracy w tym zawodzie, za niezmienną pasję i chęć zajmowania się wieloma sprawami wymagającymi naprawy – drobnymi i wielkimi, za to, że ciągle jest z nami, Swoimi Czytelnikami. Laudację wygłosił prof. Leszek Rafalski.

Laur Złotej Gruszki otrzymał Marek Balawajder, redaktor rozgłośni Radio RMF FM, w uznaniu za stworzenie najlepszej w Polsce szkoły reportażu śledczego, niestrudzonemu tropicielowi nieprawości w życiu społecznym i gospodarczym współczesnej Polski, filarowi sukcesów najchętniej słuchanego w Polsce Radia RMF FM, a dzięki pracy Jego i Jego zespołu – radia najczęściej cytowanego, zwłaszcza jako pierwsze źródło informacji o ważnych w kraju wydarzeniach. Laudacje wygłosił Tadeusz Sołtys, Prezes Radia RMF FM.

Zieloną Gruszkę otrzymała natomiast Maria Mazurek, redaktor Gazety Krakowskiej, W uznaniu za to, że w ciągu nieco ponad 7 lat pracy w Gazecie Krakowskiej stała się dziennikarką znaną i cenioną, jako autorka wielu interesujących wywiadów, zwłaszcza dotyczących spraw zdrowia i medycyny, a także kilku świetnych książek, bardzo dobrze przyjętych przez czytelników oraz ludzi nauki. Przyznana Jej przez Kapitułę Nagrody – Zielona Gruszka ma coraz bardziej dojrzały – złocisty kolor. Laudacje wygłosił Jerzy Sułowski, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej.

W czasie uroczystości został również wyróżniony redaktor, który zasłużyli się w szczególny sposób dla miasta Krakowa i społeczeństwa. Decyzją Prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego odznaczony został medalem Honoris Gratia red. Andrzej Matysiak.

We wstępie do Uroczystości moderator (Rafał Jędrzejczyk), powitał znakomitych Gości, wśród nich byli między innymi: Kazimierz Barczyk (Sejmik Województwa Małopolskiego), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Andrzej Kulig (Vice Prezydent Miasta Krakowa), Janusz Paluch (Biblioteka Kraków), ks. Adam Boniecki (Laureat Złotej Gruszki, Redaktor Senior Tygodnika Powszechnego), o. Leon Pokorski (Duszpasterz i Kapelan Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Przemysław Bolechowski (Prezes Zarządu Radio Kraków S.A.), Bogdan Wasztyl (dyrektor krakowskiego ośrodka TVP S.A.) przedstawiciele krakowskich szkół wyższych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawiciele partnerów – Krakowskich Wodociągów, Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., Placu Targowego Stary Kleparz, przedstawicieli mediów – prasy, radia i telewizji.

Po gali wręczenia Nagród zebrani goście przeszli do Sali Restauracyjnej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i dalsze przyjmowanie gratulacji i życzeń przez laureatów. Następnie laureaci pokroili uroczyście tort, którym obdarowali zaproszonych gości.NASI PARTNERZY

Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie