AKTUALNOŚCI

29 listopada 2016, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Anna Ptak

Konkurs rozstrzygnięty

W dniu 29 listopada 2016 roku w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się Uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla młodych dziennikarzy tworzących gazetki i internetowe portale szkolne za rok 2016. Nagrody otrzymało dwóch znakomitych młodych ludzi, którzy chcą się związać w przyszłości ze światem mediów.

We wstępie do Uroczystości Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, powitał przybyłych Gości. Podziękował wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, oraz firmie Hewlett Packard Polska za możliwość zorganizowania kolejnej edycji konkursu, pomoc w jego przeprowadzeniu, oraz nagrody rzeczowe.

Jury konkursu w składzie prof. Zbigniew Bajka (medioznawcza i wykładowca akademicki), red. Bronisława Kufel Włodek, red. Leszek Marmon, red. Sławomir Pietrzyk, oraz Sekretarz Zarządu Ireneusz Michał Hyra, przyznało dwie równorzędne nagrody dla gazet tworzonych przez uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie pod nazwą Alchemik (opiekun mgr Julita Środa Płatek) i Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie pod nazwą Rumor (opiekun mgr Magdalena Inosa Nogeć). Nagrody wręczył Sławomir Pietrzyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Laureaci konkursu - Wiktoria mrozowska (Alchemik) i Konrad Grybel (Rumor) odebrali nagrody ufundowane przez HP Polska. Laureaci nie kryli zadowolenia z przyznanego wyróżnienia, w szczególności, że swoją przyszłość również chcą związać z zawodem dziennikarza, a konkurencja wśród nadesłanych prac konkursowych była duża.

Po wręczeniu Nagród zebrani goście przeszli do Sali Zielonej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i wymiana doświadczeń między redakcjami gazet szkolnych, a także padło wiele mądrych i trudnych pytań do członków Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy, jak i samego jury konkursu.

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie

Hawlett Packard