AKTUALNOŚCI

7 marca 2016, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Bajka o...

Cykl spotkań z prof. Zbigniewem Bajką, medioznawcą i Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, poruszający rożnoraką tematykę życia codziennego. Gospodarz zaprasza do dyskusji rozpoznawalnych i lubianych gości, którzy dla wielu z nas są autorytetem.

W 2016 roku zamierzamy zorganizować w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką cykl spotkań pod wspólnym hasłem BAJKA O..., poświęcony ważnym problemom mediów i dziennikarstwa, oraz innym istotnym tematom społecznym. Prowadzić je będzie Zbigniew Bajka, medioznawca i Honorowy Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Pierwsze spotkanie, które rozpocznie się dnia 9 kwietnia 2016 roku o godzinie 18:00 w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką dotyczyć będzie aktualnej sytuacji w polskich mediach i środowisku dziennikarskim.

Sytuacja nie jest zbyt dobra, biorąc pod uwagę ostre podziały polityczne w naszym kraju, a także rozbicie środowiska dziennikarskiego. Próbie zdiagnozowania tej sytuacji i pokazania dróg wyjścia z niej z pożytkiem dla mediów i środowiska dziennikarskiego, poświęcone będzie właśnie nasze pierwsze spotkanie w tym roku. Zostanie ono rozpoczęte krótkim wprowadzeniem samego gospodarza z zarysowaniem oczekiwanych wątków dyskusji. W niej chcemy odnieść się do wypunktowanych powyżej problemów, miedzy innymi prosząc wcześniej różne osoby o wystąpienia na konkretne tematy.

Sygnalizujemy wstępnie kilka problemów do dyskusji podkreślając, że nie jest to lista zamknięta:
  • Problemy wolności słowa i dziennikarzy w kontekście Raportu Europejskiej Federacji Dziennikarzy, Europejskiego Centrum Wolności Prasy oraz Międzynarodowego Instytutu Prasy po wizycie w Polsce
  • Co przyniosła tzw. mała ustawa medialna (ważna do 30 czerwca br) oraz co może przynieść ustawa medialna która sejm ma przyjąć w br?
  • Jakie są dzisiaj główne problemy polskiego dziennikarstwa? (w analizach wskazywane są między innymi: brak obiektywizmu w wypowiedziach dziennikarskich, nierzetelność, niestosowanie zasady audiatur et altera pars, upolitycznienie mediów, podziały między stowarzyszeniami, i tym podobne)
  • Czy głos Stowarzyszeń jest w istocie głosem środowiska dziennikarskiego?
  • Czy ktoś lub coś chroni dzisiaj dziennikarzy? Przy tej okazji – czy nie warto powrócić do dawnego pomysłu i stworzyć – na wzór istniejących w większości krajów Europy Zachodniej – mocną organizację dziennikarską (Związek Zawodowy Dziennikarzy RP lub Syndykat Dziennikarzy Polskich), która mogłaby być silnym partnerem do rozmów z właścicielami mediów i władzami państwowymi)?
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych (nie tylko dziennikarzy).

Honorowy Prezes
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
(-) Zbigniew Bajka
Partnerem wydarzenia jest:
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania w Krakowie Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie