AKTUALNOŚCI

1 lutego 2016, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Ustawa o mediach publicznych to krok wstecz dla europejskich mediów

Ustawa medialna wprowadzona przez obecny rząd stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami oraz wolnością mediów i prasy. Ustawa urąga tym standardom i stanowi krok wstecz dla publicznych mediów w Europie - napisali eksperci trzech międzynarodowych organizacji zajmujących się wolnością mediów.

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Prasy, Europejskiej Federacji Dziennikarzy oraz Europejskiego Centrum Wolności Mediów i Prasy zakończyli dwudniową wizytę w Polsce, by ustalić fakty ws. przyjętej przez PiS ustawy medialnej. Grupa ekspertów z trzech instytucji spotkała się z grupą wyrzuconych z pracy dziennikarzy ze względu na ich rzekome przekonania polityczne.

Polskie media publiczne przez wiele lat były pionkiem oraz nagrodą dla partii rządzącej - napisała grupa w wspólnym oświadczeniu. To musi się zakończyć. Niemniej wcześniejsze działania nie usprawiedliwiają wprowadzenia ustawy, która stoi w sprzeczności międzynarodowymi standardami oraz wolnością mediów i prasy. Ustawa urąga tym standardom i stanowi krok wstecz dla publicznych mediów w Europie.

Eksperci napisali również, że będą ściśle śledzić rozwój sytuacji medialnej w Polsce w następnych miesiącach. Oczekujemy też kontynuacji dialogu z polskimi dziennikarzami wszystkich politycznych przekonań, by chronić wolność mediów w Polsce.

Rekomendacje i konkluzje dla Polski

Międzynarodowy Instytut Prasy, Europejska Federacja Dziennikarzy oraz Europejskie Centrum Wolności Mediów i Prasy przedstawiły także rekomendacje dla Polski:
  • Obecny polski rząd powinien wykorzystać możliwość, by stworzyć nowe prawo medialne, w którym publiczne media byłyby niezależne od władzy.
  • Obecny polski rząd musi umiejscowić nową ustawę medialną w ramach międzynarodowych standardów dotyczących nadawców publicznych.
  • Dziennikarze w Polsce - w tym członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Towarzystwa Dziennikarskiego - powinni szukać wspólnej platformy porozumienia, by zmniejszyć upolitycznienie. Jako sugestię podajemy zjednoczenie w związek zawodowy dodatkowy do organizacji już dzisiaj istniejących.
  • Dziennikarze i wydawcy powinni konsultować się z międzynarodowymi organizacjami, które pomogą im wprowadzić międzynarodowe standardy w mediach oraz mediach publicznych w szczególności.
  • Media publiczne i prywatne powinny rozwijać współpracę ws. standardów dotyczących etyki oraz niezależności od rządowego wpływu na wolności mediów.
  • Instytucje europejskie: Unia Europejska, Rada Europy, powinny nie tylko przyglądać się sytuacji prawnej mediów publicznych w Polsce, ale też reagować w sposób zdecydowany na odchodzenie od norm praw człowieka w zgodzie z Kartą Praw Podstawowych UE.
Cała władza w ręce ministra skarbu

Przyjęta przez Senat 31 grudnia 2015 nowelizacja, po podpisaniu przez prezydenta, oddała Telewizję Polską i Polskie Radio w ręce ministra skarbu. To on powołuje i odwołuje nowe zarządy i rady nadzorcze. Nie ma konkursów, a władze nie są wybierane na kadencje. Ustawa daje ministrowi prawo odwołania nowego prezesa i rady nadzorczej w każdej chwili. Natychmiast po wejściu w życie ustawy pracę stracili prezesi TVP i Polskiego Radia oraz ponad 50 dziennikarzy i pracowników mediów publicznych.

PiS zapowiada kolejne zmiany: zastąpienie spółek skarbu państwa instytucjami kultury, a abonamentu - powszechną opłatą audiowizualną (8-10 zł miesięcznie). Kolejne projekty mają być gotowe wiosną.

Źródło: Gazeta Wyborcza, PAP


NASI PARTNERZY

Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie