AKTUALNOŚCI

13 listopada 2015, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Krzysztof Szpetkowski

60 lat minęło...

W dniu 13 listopada 2015 roku w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się Uroczystość Jubileuszu 60-lecia Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką. 26 listopada 1955 roku oficjalnego otwarcia klubu dokonał ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Klub do dnia dzisiejszego działa nieprzerwanie i swoje miejsce w nim mają stowarzyszenia dziennikarskie i kluby twórcze. Wydarzenie to, było podsumowaniem istnienia Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, w czasie którego zaprezentowano okolicznościowe wydawnictwo, oraz uhonorowano zasłużonych dla środowiska dziennikarzy okolicznościowym medalem. Nie mogło zabraknąć tortu gruszkowego, który ufundowała Cukiernia i Piekarnia Zaborowscy.

W uroczystościach wzięli udział między innymi przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa, Województwa i Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystości wręczono medale okolicznościowe dla osób i instytucji

We wstępie do Uroczystości prowadzący (Zbigniew Bajka i Bogna Wernichowska), powitali znakomitych Gości, wśród nich byli między innymi: Kazimierz Barczyk (Sejmik Województwa Małopolskiego), Wojciech Szczepanik (Vice Wojewoda Małopolski), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Stanisław Dziedzic (Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), Janusz Paluch (Dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury), Jerzy Skrobot (Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego), Leszek Dziura (Dyrektor Oddziału Kraków Telewizji Polskiej S.A.), Piotr Ziętara (Członek Zarządu Krakowskich Wodociagów), Marek Gancarczyk (Rzecznik MPK), Krzysztof Krukowski (Electric de France, Oddział Polska), Andrzej Maślankiewicz (Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP).

Ponadto prowadzący podziękowali ze sceny wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o., EDF Polska S. A., Oddział Kraków, Piekarni i Cukierni Zaborowscy.

Złote medale otrzymali:
 1. Olgierd Jędrzejczyk (pośmiertnie) na ręce Rafała Jędrzejczyka
 2. Ludwik Jerzy Kern (pośmiertnie) na ręce Marty Stepnickiej
 3. Zbigniew Bajka, Honorowy Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 4. Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa
 5. Zarząd Główny SD RP
Srebrne medale otrzymali:
 1. Bronisław Cieślak
 2. Krzysztof Gurba
 3. Ireneusz Michał Hyra
 4. Leszek Konarski
 5. Leszek Marmon
 6. Marian Nowy
 7. Walery Pisarek
 8. Jerzy Mikułowski Pomorski,
 9. Anna Ptak
 10. Krystyna Rożnowska
 11. Donata Sikorowska
 12. Andrzej Stawiarski
 13. Zbigniew Święch
 14. Bogna Wernichowska
 15. Bronisława Kufel Włodek
 16. Lidia Żukowska
Brązowe medale otrzymali:
 1. Jolanta Antecka
 2. Kazimierz Barczyk
 3. Marek Bartosik
 4. Zbigniew Bartuś
 5. ks. Adam Boniecki
 6. Maria Bryńska
 7. Stefan Ciepły
 8. Stanisław Dziedzic
 9. Stanisław Gawor
 10. Andrzej Gesing
 11. Janina Janik
 12. Jerzy Jurecki
 13. Michał Kaszowski
 14. Ewa Kopcik
 15. Andrzej Kozioł
 16. Krzysztof Krukowski
 17. Waclaw Krupinski
 18. Krzysztof Krzyżanowski
 19. Henryk Kultys
 20. Tadeusz Kwaśniak
 21. Ryszard Langer
 22. Piotr Legutko
 23. Dariusz Łanocha
 24. Jacek Łukaszewski
 25. Tadeusz Metz
 26. Grzegorz Miecugow
 27. Edward Miszczak
 28. Andrzej Mleczko
 29. Sławomir Mokrzycki
 30. Ryszard Niemiec
 31. Ewa Nowicka
 32. Janusz Paluch
 33. Jerzy Pałosz
 34. Jan Pieszczachowicz
 35. Grażyna Potoczek
 36. Aniela Puzia
 37. Zbigniew Regucki
 38. Zbigniew Ringer
 39. Krzysztof Nil Ryba
 40. Jan Sady
 41. Jan Salamon
 42. Jerzy Skrobot
 43. Wojciech Smolak
 44. Józefa Piotrowska Strigl
 45. Krzysztof Szpetkowski
 46. Rafał Świerczyński
 47. Andrzej Warzecha
 48. Mariusz Wasilewski
 49. Piotr Wasilewski
 50. Irene Krzywonos Wawrykiewicz
 51. Magdalena Włodek
 52. Janina Zaborowska
 53. Jan Zych
Na koniec uroczystości odczytano adresy między innymi od ks. Adama Bonieckiego, Dyrektora Stanisława Sennika (Lasy Państwowe), Marszałka Województwa Małopolskiego i innych.

Po części oficjalnej w Sali Fontany, zebrani goście przeszli do Sali Zielonej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pokroił urodzinowy tort. Tutaj trwały również rozmowy kuluarowe i wspominano jak to drzewiej bywało w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką.

NASI PARTNERZY

Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie