AKTUALNOŚCI

29 października 2015, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Konkurs rozstrzygnięty

W dniu 29 października 2015 roku w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski w Krakowie, odbyła się Uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla młodych dziennikarzy tworzących gazetki i internetowe portale szkolne za rok 2015. Nagrody otrzymało dwóch znakomitych młodych ludzi, którzy chcą się związać w przyszłości ze światem mediów.

We wstępie do Uroczystości Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Ireneusz Michał Hyra, powitał przybyłych Gości, wśród nich byli między innymi: Katarzyna Cięciak (Vice Prezydent Miasta Krakowa), Sławomir Pietrzyk (Vice Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, oraz Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), członkowie Zarządu, przedstawiciele jury konkursu.

Sekretarz Zarządu podziękował wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, oraz firmie Hewlett Packard Polska za możliwość zorganizowania kolejnej edycji konkursu, pomoc w jego przeprowadzeniu, oraz nagrody rzeczowe.

Jury konkursu w składzie prof. Zbigniew Bajka (medioznawcza i wykładowca akademicki), red. Bronisława Kufel Włodek, red. Leszek Marmon, oraz Sekretarz Zarządu Ireneusz Michał Hyra, przyznało dwie równorzędne nagrody dla gazet tworzonych przez uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie pod nazwą Margines (opiekun mgr Bogusław Bogusz) i Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu pod nazwą Sztama (opiekun dr Klaudia Jasińska). Nagrody wręczyli: Katarzyna Cięciak, Vice Prezydent Miasta Krakowa i Sławomir Pietrzyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Laureaci konkursu - Natalia Banach (Nowy Sącz) i Michał Grabowski (Kraków) odebrali nagrody ufundowane przez HP Polska. Laureaci nie kryli zadowolenia z przyznanego wyróżnienia, w szczególności, że swoją przyszłość również chcą związać z zawodem dziennikarza, a konkurencja wśród nadesłanych prac konkursowych była duża.

Po wręczeniu Nagród zebrani goście przeszli do Sali Barowej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie trwały rozmowy kuluarowe i wymiana doświadczeń między redakcjami gazet szkolnych, a także padło wile mądrych i trudnych pytań do członków Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy, jak i samego jury konkursu.

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie