AKTUALNOŚCI

19 maja 2014, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Krzysztof Szpetkowski, Grażyna Potoczek

Złote i Zielone Gruszki za 2013 rozdane

W dniu 19 maja 2014 w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, odbyła się Uroczystość wręczenia nagród dziennikarskich za rok 2013. Nagrody Zielonej Gruszki i Nagrody Złotej Gruszki otrzymało trzech znakomitych ludzi mediów.

Honorowa Złota Gruszka powędrowała do prof. Zbigniewa Bajki, w uznaniu jego wielkich zasług dla polskich mediów i środowiska dziennikarskiego, które są efektem ponad 45 letniej pracy i działalności, jako znakomitego medioznawcy, nauczyciela akademickiego kształcącego przyszłych dziennikarzy, oraz aktywnego działacza stowarzyszeń dziennikarskich, walczącego o ich profesjonalizm i jedność. Przypomnieć również należy, że Zbigniew Bajka był również pierwszym w Europie Prezesem Stowarzyszenia dziennikarskiego, nie będąc jednocześnie przy tym dziennikarzem. Był Prezesem Małopolskiego Oddziału, a po latach został Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Jest szanowanym naukowcem, ekspertyzy u niego zamawiają Sejm i Senat, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również poszczególne koncerny medialne, rozgłośnie radiowe, czy też telewizje. Przez lata wykształcił setki studentów, a co najważniejsze jest lubiany i słuchany przez brać studencką.

Laur Złotej Gruszki otrzymał redaktor Sławomir Mokrzycki, dziennikarz Telewizji Polskiej. Autor wielu programów w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej. Najbardziej jednak utożsamiany z programami politycznymi: Bez Krawata, Tematy Dnia, Młodzież Kontra. Jest uważany w środowisku polityków za wyważonego i mądrego dziennikarza, który nie poddaje się emocjom chwili. Zadaje dość zróżnicowane pytania swoim gościom, lecz zawsze są wyważone i przemyślane. Kapituła przyznała nagrodę w uznaniu za nienaganny warsztat redaktorski, za wieloletnią dziennikarską pracę, na najwyższym poziomie, za wzór dla nowych kształcących się kadr dziennikarskich, za ukazywanie otaczającego nas świata w sposób uwypuklający jego złe i dobre strony.

Zieloną Gruszkę otrzymał natomiast Piotr Tymczak, redaktor Dziennika Polskiego. Nagroda przyznana w uznaniu za nienaganny i solidny warsztat dziennikarski, pomysłowe i bardzo realne oddawanie rzeczywistości, przy umiejętnym wykorzystaniu całego zaplecza i warsztatu dziennikarskiego, za pasję z jaką przedstawia błędy, nieprawidłowości i nadużycia, oraz za podpowiadanie gotowych rozwiązań rządzącym. W swoich tekstach ukazuje również równość i sprawiedliwość społeczną.

W czasie uroczystości zostali również wyróżnieni dziennikarze, którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla miasta Krakowa. Medal Honoris Gratia z rąk Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali: Anna Balicka Urbanowicz, Wojciech Markiewicz i Jan Stępień. Wszyscy oni są związani z krakowską rozgłośnią Polskiego Radia.

We wstępie do Uroczystości moderator (Rafał Jędrzejczyk), powitał znakomitych Gości, wśród nich byli między innymi: Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego), Bogusław Kośmider (Przewodniczący Rady Miasta Krakowa), Monika Chylaszek (Rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa), Jan Brodowski (Rzecznik Wojewody Małopolskiego Jerzego Milera), Stanisław Dziedzic (Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), Janusz Paluch (Dyrektor śródmiejskiego Ośrodka Kultury), Katarzyna Pokorna Ignatowicz (Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego), Jerzy Tosik Warszawiak (Przedstawiciele Akademii Muzycznej w Krakowie), Lucyna Słupek i Małgorzata Lisowska Magdziarz (Przedstawiciele Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego), Piotr Legutko (Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), ks. Jerzy Bryła (duspasterz środowisk twórczych), ks. Adam Boniecki (Redaktor Senior Tygodnika Powszechnego i Laureat Honorowej Złotej Gruszki)), Tadeusz Sołtys (Prezes Radia RMF FM), Marcin Pulit (Prezes Zarządu Radio Kraków S.A.), Leszek Dziura (Dyrektor Oddziału Kraków Telewizji Polskiej S.A.), Marek Kęskrawiec (Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego), Tomasz Lachowicz (Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej), Jerzy Sułowski (Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Krakowskiej), Jerzy Lewiński (Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej w Krakowie), Krzysztof Krukowski (Electric de France, Oddział Polska), Witold Nakielny (Prezes Cukierni i Piekarni Awiteks), Marek Gancarczyk (Rzecznik MPK), Renata Krężel (Rzecznik MPEC), Krystyna Paluchowska (Rzecznik MPO), Jan Wiesław Nalepa (Prezes Spółki Kupieckiej Stary Kleparz), Henryk Kuśnierz (Przedstawiciel Bractwa Kurkowego), Tomasz Ciepły (Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego), Jerzy Domański (Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Andrzej Maślankiewicz (Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Zielona Góra, ŁódŸ, Szczecin, Kielce, Bydgoszcz, Katowice).

Ponadto Moderator podziękował ze sceny wszystkim partnerom uroczystości to jest: Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o., EDF Polska S.A. Oddział Kraków, Piekarni i Cukierni Awiteks, Krakowskiej Spółce Kupieckiej Stary Kleparz, oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

Po gali wręczenia Nagród zebrani goście przeszli do Sali Bufetowej Klubu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pod Gruszką, gdzie Krzysztof Cedro zaprezentował swoją wystawę grafik, przedstawiającą słynne postaci krakowskiego środowiska dziennikarskiego. Wśród nich znalazły się również osoby przybyłe na uroczystość.

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie