O NAS

Deklaracja członkowska

Jeśli jesteś dziennikarzem. Chcesz przystąpic do Stowarzyszenia Dziennikarzy RP? Wystarczy wypełnic ponizszą deklarację członkowską i przynieść ją do naszej siedziby. Zarząd Stowarzyszenia Dziennkarzy na najblizszym mozliwym zebraniu zadecyduje o przyjęciu (bądź nie) do naszej organizacji.

Reaktywacja członkostwa

Istnieje też mozliwość reaktywacji członkostwa. W tym przypadku nalezy wypełnic ponizszy formularz:

Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP mogą wykupić Międzynarodową Legitymację Prasową (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, z siedzibą w Brukseli, znana jest pod dwoma nazwami: francuską FIJ (Internationale des Journalistes) i angielską IFJ (International Federation of Journalists). Federacja zrzesza 156 związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarzy ze 120 krajów świata. Jej historia sięga roku 1926 – wśród 19 organizacji założycielskich był ówczesny Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej. Legitymacja ważna jest przez 2 lata (należy mieć również opłacone wszystkie składki człokowskie). Aby otrzymać taką legitymację należy podać nastepujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • dokładny adres zamieszkania wraz z kodem,
Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz wnieść opłatę:
  • 290,00 PLN za wydanie legitymacji po raz pierwszy
  • 230,00 PLN za wydanie legitymacji po raz koejny
przelewem na rachunek bankowy (potwierdzenie przelewu) Banku KBS 58 8591 0007 0020 0056 9086 0001. W tytule przelewu należy podać imie i nazwisko oraz numer legitymacji.