AKTUALNOŚCI

1 października 2021, tekst: Ireneusz Michał Hyra, foto: Ireneusz Michał Hyra

Cenny nabytek

We września 2021 roku Pan redaktor Edward Chudziński przekazał do Stowarzyszeniua kilkanaście książek, które z pewnością są cennym nabytkiem dla Stowarzyszenia, ale także dla członków organizacji. Są to głównie publikacje poświęcone mediom, sferze public relation i reklamie. Poniżej prezentujemy listę przekazanych publikacji:
 • Kazimierz Żórawski - Długi stół
 • Bogusław Kwarciak - Co trzeba wiedzieć o reklamie
 • Maciej Mrozowski - Media masowe
 • Zbigniew Bauer - Dziennikarstwo i świat mediów
 • Gerda Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Schlirp - Media i dziennikarstwo w Polsce 1989 - 1995
 • Izabela Dobosz - Prawo Prasowe
 • John O. Green - Nowa era komunikacji
 • Tomasz Goban-Klas - Rwący nurt mediów
 • Stanisław Jędrzejowski - Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej
 • Zbigniew Bauer - Dziennikarstwo wobec nowych mediów
 • Tomasz Goban-Klas - Zarys historii i rozwoju mediów
 • Jerzy Mikułowski Pomorski - Zmieniający się świat mediów
 • Ryszard Kowalczyk - Media lokalne w Polsce
 • Marek Hendrykowski - Słowo w filmie
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński - Między odpowiedzialnością a sensacją
 • Wiesław Godzic - Humanista w cybrerprzestrzeni
 • Leszek Prorok - Okno dziwów
 • Tomasz Mielczarek - Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości
 • Małgiorzata Kita - Wywiad prasowy
 • Michał Kaziów - 70 lat Polskiego Radiua
 • Krzysztof Miklaszewski - Konfraternia i bale
 • Krzysztof Miklaszewski - Wokół telewizyjnych form dokumentalnych
 • Stanisław Kuszewski - Widowisko telewizyjne
 • Michał Kaziów - O dziele radiowym
 • Michał Kaziów - Rozmowy o radiuUniversutas - Raport o stanie komunikacji społecznje w Polsce - sierpień 19820 - 13 grudnia 1981
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński - Komunikacja wizualna w prawie i w mediach elektronicznych
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński - Komunikacja wizualna w reklamie, public relation i w prasie
 • Marta Wrońska - Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych
 • Biblioteka Akademii Telewizyjnej - Problematyka kulturalna w polsckiej telewizji publicznej
 • Kawrtalnik - Zeszyty telewizyjne
 • Jacek Dębała - Media i dziennikarstwo
 • Karol Jakubowicz - Vademecum dziennikarstwa
 • Przewodnik dla środowiska dziennikrskiego - Jak pisać i nie dyskryminując?
 • Universitas - Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku
 • Edward Chudziński - Regionalizm lokalizm media
 • Krzysztof Gajdka - Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów
 • Anna Hejman - Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej (3 tomy)
 • Karol Jakubowicz - Nowa ekologia medioów
 • Wiesław Godzic - Telewizja i jej gatunki
 • Wojciech Kajtoch - Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa
 • Andrzej Magdoń - Reporter i jego warsztat
 • David Spark - Dziennikarstwo śledcze
 • Igor Borkowski - W świecie wolności i ograniczeń
 • Michael Kunczik - Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu
Za przekazane publikację Panu Edwardowi Chudzińskiemu z całej mocy dziękujemy i mamy nadzieję że posłużą one jeszcze wielu członkom naszej organizacji, a wiedza z nich pozyskana będzie procentować w ich pracy zawodowej.

NASI PARTNERZY

Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie